Glutation a system antyoksydacyjny

glutation

Wolne rodniki wyniszczają organizm i dlatego potrzebna jest naturalna przeciwwaga, którą zapewnia glutation. Ten maleńki, zbudowany z trzech aminokwasów peptyd, odgrywa w organizmie człowieka ogromną rolę. Do najważniejszych składników glutationu zalicza się kwas gamma-glutaminowy, cysteinę oraz glicynę.

Jakie znaczenie ma system antyoksydacyjny?

Jednym z najważniejszych, a co więcej, najmocniejszych antyoksydantów jest glutation. Jego niekwestionowana zaleta polega na tym, że może być samodzielnie produkowany przez organizm. Nie jest jedynym antyoksydantem sprzyjającym prawidłowemu funkcjonowaniu człowieka. W skład systemu antyoksydacyjnego wchodzą poza tym znajdujące się w pożywieniu związki chemiczne, które posiadają właściwości antyoksydantów. Do najbardziej istotnych, odgrywających największą rolę antyoksydantów należy zaliczyć witaminę C, czyli kwas askorbinowy i witaminę E, czyli tak zwane tokoferole.

Warto podkreślić, że tych cząsteczek organizm ludzki nie umie syntetyzować i dlatego – ponieważ ulegają zużyciu – trzeba je regularnie dostarczać i uzupełniać poprzez spożywanie. Zarówno witamina A, jak i witamina E stanowią podstawę systemu antyoksydacyjnego. Dobrze byłoby mieć jednak świadomość, że właściwościami antyoksydacyjnymi wyróżniają się także inne związki chemiczne i należy spożywać ich jak najwięcej.

Witamina C a jej antyoksydacyjne działanie

Występująca w aktywnej formie witamina C przyjmuje postać kwasu askorbinowego, który może dysponować dwoma protonami [H+]. W momencie, kiedy dochodzi do ich oddania, istnieje możliwość przyjęcia dwóch wolnych elektronów ze znajdujących się w pobliżu rodników. Rodniki ulegają w ten sposób neutralizacji, natomiast kwas askorbinowy przekształca się w kwas dehydroaskorbinowy.

Jego cechą charakterystyczną jest to, że w jego składzie nie występują już dwa protony wodorów [H+]. Mankamentem tej sytuacji staje się fakt, że kwas dehydroaskorbinowy na ułamek sekundy zostaje pozbawiony właściwości antyoksydacyjnych. Jest to proces odwracalny, ponieważ stery przejmuje wewnętrzny, najmocniejszy antyoksydant, czyli glutation.

Glutation jako najsilniejsze wsparcie organizmów

W odróżnieniu od glutationu metionina i cysteina – niezbędne do prawidłowego funkcjonowania ludzi i zwierząt – nie są syntetyzowane. Glutation natomiast ciągle jest wytwarzany w każdej komórce, a co więcej, należy do najsilniejszych antyoksydantów i jest w stanie bezpośrednio zneutralizować bardzo dużą liczbę rodników. Do jego najcenniejszych zalet należy zaliczyć to, że posiada zdolność oddania innej cząsteczce swoich protonów [H+], dzięki którym staje się ona znowu antyoksydantem.

Kwas dehydroaskorbinowy, czyli zużyta witamina C staje się kwasem askorbinowym, kiedy otrzyma od glutationu dwa protony. Jest to jednoznaczne z tym, że ponownie zaczyna funkcjonować jako antyoksydant. Odbywające się wielokrotnie współdziałanie witaminy C oraz glutationu jest określane mianem cyklu glutationowo-askorbinowym. Ten cykl zalicza się do najbardziej istotnych elementów całego systemu antyoksydacyjnego. W celu ograniczenia spożywania witaminy C można dostarczać organizmowi glutation, który ciągle będzie ją doładowywał swoimi protonami. Witaminę C można porównać do akumulatorka.

We wszystkich organizmach żywych niezwykle ważną rolę odgrywa system antyoksydacyjny, a jego motorem napędowym i siłą sprawczą jest niewielki peptyd glutation. To dzięki niemu witamina C staje się ponownie antyoksydantem, a co więcej, proces ten może odbywać się wielokrotnie.